Każdy zasługuje na samodzielność – Fundacja Podaj Dalej- w ONAS
28 września 2020
Czas spotkań, szkoleń i treningów.
28 października 2020
Każdy zasługuje na samodzielność – Fundacja Podaj Dalej- w ONAS
28 września 2020
Czas spotkań, szkoleń i treningów.
28 października 2020

Na początku października uczestniczyliśmy w szkoleniu instruktarzowym dla kierowców komunikacji publicznej dotyczącym transportu osób z niepełnosprawnością. Przy okazji było to nasze szkolenie z zakresu bezpiecznego przemieszczania się komunikacją publiczną. Upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu:-)

To bardzo ważne zajęcia, które wpisują się w cały Program aktywizujący realizowany w Mieszkaniach treningowych w Koninie. W ramach naszego Programu zwracamy uwagę na każdy aspekt aktywnego życia, w tym również niezależne korzystanie z komunikacji publicznej.

Dziękujemy PKS Konin za współpracę i umożliwienie nam przećwiczenia wsiadania, wysiadania i bezpiecznego podróżowania komunikacją publiczną oraz naszym Instruktorom i Asystentom za pomoc techniczną i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Projekt Akademia Samodzielności jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-7.png