PROGRAM AKTYWIZUJĄCY II dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną.

 

Kompleksowy program pobytu w mieszkaniach treningowych obejmuje:
  • Treningi mieszkalnictwa; zajęcia indywidualne prowadzone przez asystentów ON/ trenerów i mające na celu naukę gotowania, przyrządzania posiłków, treningi sprzątania, higieny, dbałość o wygląd zewnętrzny,
  • trening higieniczny, promocja zdrowia oraz nauka zapobiegania powikłań w niepełnosprawności,
  • aktywna rehabilitacja grupowa i indywidualna – zwiększa samodzielność i samoobsługę poprzez naukę technik poruszania się, pokonywania barier architektonicznych, zwiększenie siły, wytrzymałości i aktywności,
  • zajęcia rehabilitacyjno- sportowe– usprawniające ciało i zwiększają samodzielność w tym nauka pływania, boccia, aerobik itp.
  • zajęcia arteterapeutyczne - aktywny kontakt ze sztuką/ tworzeniem muzyki, tańca, plastyki.
  • zajęcia sportowe tj. koszykówka na wózkach, rugby, szermierka, tenis stołowy oraz boccia,
  • zajęcia ze specjalistami; logopeda, oligofrenopedagog, dietetyczka, pielęgniarka, kosmetyczka, pracownik socjalny oraz innymi specjalistami według potrzeb indywidualnych,
  • Treningi umiejętności społecznych- załatwianie spraw w urzędach oraz wyjścia kulturalne do teatru, opery, kina itp.

Program pobytu układany jest indywidualnie pod okiem zespołu, w którego skład wchodzą: psycholog, pracownik socjalny oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb (logopeda, prawnik, fizjoterapeuta, dietetyk) i asystenci.

Projekt Dom Samodzielności jest współfinansowany
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych