Mieszkania wytchnieniowe to Program w którym realizujemy wsparcie dla niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością z terenu Wielkopolski.

Jest to Program przeznaczony dla osób, które wymagają opieki i pielęgnacji oraz są mało aktywne ze względu na swoją niepełnosprawność. Ponadto oferujemy:

 1. Udział w treningach samodzielności i samoobsługi realizowanych przez zespół asystentów:
  - treningi higieny, toalety, przygotowywania posiłków, sprzątania.
 2. Aktywizację społeczną poprzez aktywny udział w życiu społeczności oraz treningi:
  - trening poruszania się komunikacją miejską oraz orientacji w terenie,
  - trening organizacji czasu wolnego
  - wyjścia kulturalne.
 3. Udział w zajęciach realizowanych przez instruktorów niezależnego życia:
  - aktywnej rehabilitacji indywidualnej i grupowej,
  - zajęciach rehabilitacyjno - sportowych,
  - zajęciach funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej.
Program pobytu dopasowany jest do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością i realizowany pod nadzorem zespołu terapeutycznego przy udziale asystentów osoby z niepełnosprawnością oraz trenerów i instruktorów niezależnego życia. Pobyt w mieszkaniach wytchnieniowych trwa do 2 miesięcy.

Stawiamy na maksymalne usamodzielnienie!

Internetowy formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII. Włączenie społeczne;Działanie 7.2- Usługi społeczne i zdrowotne.