Wiedza i umiejętności to podstawa naszej pracy!

Tylko śmiech nas ocali – tym razem „kulturalnie”
1 listopada 2023
Mapa życia.
24 listopada 2023
Tylko śmiech nas ocali – tym razem „kulturalnie”
1 listopada 2023
Mapa życia.
24 listopada 2023

W Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ bardzo duże znaczenie ma bezpieczeństwo uczestników. Ważne jest, aby zarówno mieszkańcy jak i pracownicy mogli spokojnie realizować codzienne zadania i obowiązki, a w sytuacji kryzysowej potrafili adekwatnie reagować.

W związku z tym, priorytetem jest zapewnianie pracownikom cyklicznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji. Asystenci osób z niepełnosprawnościami regularnie szkolą się z zasad BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji oraz prawidłowych technik przesadzania i obsługi urządzeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Ostatnie szkolenie, które odbyło się na terenie mieszkań treningowych dotyczyło ewakuacji osób z budynku, przy pomocy specjalistycznych nakładek na materace, wózków i materacy ewakuacyjnych. Szkolenie przeprowadził Pan Maciej Wiatrowski oraz Hubert Kwiatkowski. Spotkanie składało się z części teoretycznej, filmu video oraz części praktycznej- ćwiczeniowej. Dzięki nabytym przez pracowników umiejętnościom nasi mieszkańcy mogą spać spokojnie.

Małgosia Tyczewska

Projekt Akademia Życia i Samodzielności jest finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych