mkwasizur

18 listopada 2022

Anna Jóźwiak

Jestem z wykształcenia pracownikiem socjalnym o profilu praca socjalna w pomocy społecznej. Pracuję w Akademii, ponieważ tutaj mam bezpośredni kontakt z ludźmi oraz widzę rzeczywiste efekty mojej pracy. Indywidualna praca dostosowana do potrzeb uczestników i skupianie się na rzeczach naprawdę dla nich ważnych to coś z czego jestem w mojej pracy zadowolony.
18 listopada 2022

Anna Jóźwiak

Jestem z wykształcenia pracownikiem socjalnym o profilu praca socjalna w pomocy społecznej. Pracuję w Akademii, ponieważ tutaj mam bezpośredni kontakt z ludźmi oraz widzę rzeczywiste efekty mojej pracy. Indywidualna praca dostosowana do potrzeb uczestników i skupianie się na rzeczach naprawdę dla nich ważnych to coś z czego jestem w mojej pracy zadowolony.