Aktywność wyzwala niezależność!

Czas spotkań, szkoleń i treningów.
28 października 2020
I daliśmy radę!
22 grudnia 2020
Czas spotkań, szkoleń i treningów.
28 października 2020
I daliśmy radę!
22 grudnia 2020

Programy, które prowadzimy w Mieszkaniach Treningowych obejmują różne metody pracy, takie jak: zajęcia funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej, zajęcia treningu funkcjonalnego, zajęcia aktywnej rehabilitacji indywidualnej i grupowej, pływanie terapeutyczne z wykorzystaniem koncepcji Halliwick oraz zajęcia sportowe. Na czym polegają te metody przeczytasz TUTAJ . Wszystkie te zajęcia mają jeden wspólny cel –

poprawa funkcjonowania w codziennym życiu.

Jak to się robi? Wystarczy z zaangażowaniem brać udział w zajęciach! Potwierdzają to nasi specjaliści oraz uczestnicy – absolwenci Mieszkań, którzy dziś cieszą się dobrą kondycją, siłą i lepszym zdrowiem.

O pozytywnym wpływie aktywności na organizm można opowiadać godzinami, ale jak to wpływa na codzienne funkcjonowanie, poruszanie się, samoobsługę wiedzą najlepiej osoby na wózkach. Szybsze przemieszczanie się i lepsza technika, świadomość swojego ciała i jego możliwości fizycznych to tylko niektóre korzyści wynikające z aktywności fizycznej. Podczas zajęć aktywnych ćwiczymy szybkość, sprawność, refleks i koordynację. Uczymy się pokonywać bariery – nie tylko te architektoniczne, ale również tkwiące w głowie. Zamieniamy „nie mogę” na „zrobię to!”.

pasja

Aktywny udział w zajęciach sportowych może też być „niebezpieczny”, ponieważ zdarza się, że sport przeradza się w pasję, a ta sprawia, że życie staje się pełniejsze, barwniejsze i nabiera sensu… nasi koszykarze, rugbyści, pływacy, szybownicy, paralotniarze, zawodnicy bocci i inni niepełnosprawni sportowcy dobrze o tym wiedzą.

niezależność

Tak bardzo przez nas wszystkich pożądana może stać się codziennością nawet dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Do niezależności dążą uczestnicy Programu aktywizującego. Wystarczy tylko…wyjść poza strefę swojego komfortu, zaangażować się i ćwiczyć, trenować, aktywizować się!

Programy aktywizujące w Mieszkaniach Treningowych odbywają się w ramach Akademii Samodzielności Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0025/17 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

oraz Akademia Życia i Samodzielności współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku.